F.A.Q. ASSISTENCIAL (Preguntes Assistencials Freqüents)

Com puc demanar visita?

Els professionals acreditats per IFR® presten els seus serveis assistencials en dos centres, un situat en les instal·lacions d’Hospital CIMA-SANITAS (Passeig Manuel Girona, 23 de Barcelona) i en el Centri Mèdic Les Moreres de Ripollet (Barcelona) Tel. 936915025.

En Hospital CIM Sanitas atenem tot tipus de consultes privades i en relació a l’asseguradora Sanitas i realitzem els actes hospitalaris i proves específiques de la nostra especialitat.

Al centre Les Moreres de Ripollet, atenem també entitats mutuales i asseguradores.

Hospital CIMA Sanitas 935522700

Per favor, després de concertar la seva cita, confirmi amb les recepcionistes el centre en el qual serà atès per evitar-se desplaçaments i molèsties innecessàries.

Els professionals que atenen en un ú un altre centre, poden ser diferents, encara que en tots ells es manté el mateix nivell de qualitat que ha caracteritzat al IFR en els seus més de 30 anys d’activitat professional en l’entorn sanitari. Concreti amb les recepcionistes el professional que li atendrà. I verifiqui-ho en el nostre llistat de “Equip Mèdic“.

La llista d’espera en tots dos centres pot ser diferent.

Premi en aquest enllaç per accedir a un pdf amb el plànol d’ubicació dels centres.

Per favor, no es confongui de centre en acudir a la seva cita.

Tingui en compte que les nostres Unitats de Recerca i Assajos Clínics en Reumatología estan en ubicacions diferents a les assistencials.

¿Con quien debo pedir visita?

La primera visita l’efectuen al més aviat possible els metges d’assistència immediata per detectar possibles urgències. A partir d’aquesta primera visita li informaran de la seqüència a seguir si escau concret. A més així el seu cas haurà estat comentat ja en la sessió clínica de l’equip.

També pot sol·licitar consulta amb un metge concret de l’equip.

Però jo vull que em vegi el Dr. Ferran J. García!

El Dr. Ferran J. García, és el fundador del IFR i actual Director Científic. La seva agenda de visites està molt saturada i té una llarga llista d’espera. Existeixen àrees de coneixement en les quals és un reconegut expert i requereixen de la seva intervenció personal però en la majoria dels casos no és així, doncs la qualitat científica de tots els metges que componen el IFR és molt alta.

Si està disposat a esperar, no hi haurà problema a programar la seva cita directament amb el Dr. Ferran J. García, encara que és important que valori que, per a la següent cita, també tindrà una llista d’espera llarga.

En ocasions, és molt pràctic sol·licitar una primera cita amb un altre metge del IFR que no tingui la seva llista d’espera tan saturada, i al mateix moment, sol·licitar la segona visita amb el Dr. Ferran J. García. Per favor, valori-ho en funció dels terminis d’espera que li indiquin nostres recepcionistes.

Ja que vaig fins a Barcelona no podrien visitar-me tots alhora ?

Realment no té molt sentit. El professional que farà la seva primera visita coneix totes les malalties i gairebé amb tota seguretat requerirà sol·licitar-li proves addicionals, tests psicològics, etc. que haurà d’emplenar. En la visita successiva ja podrà ser atesa en cas de ser necessària una derivació, amb tota la seva documentació completada i la visita serà més eficaç.

Que passa si tinc una urgència?

És convenient que ens telefoni immediatament i sol·liciti parlar amb qualsevol especialista del nostre centre i li indicarem el procediment a seguir. Si no ens localitza per qualsevol motiu dirigeixi’s directament i sense més avís al Servei d’Urgències de Clínic CIM (Passeig Manuel Girona, 33 – Soterrani 1 – accés directe amb vehicle) i sol·liciti ser atès pel Servei de Reumatología. En el cas que cap professional del nostre servei estigui disponible, serà atès pel servei de medicina interna.

Quina és la durada d’una visita?

Els temps de consulta preestablerts oscil·len entre els 15 i 20 minuts per a l’assistència mutual i els 30-60 minuts per a l’assistència privada.

Les visites abonades per mútues i asseguradores tenen un temps preestablert menor que les visites privades perquè IFR sempre factura els seus serveis en base al temps professional dedicat.

Per quines mútues puc ser atès?

Si us plau, consulteu amb les recepcionistes les mútues i asseguradores per les quals pot ser atès en cada centre.

Quins són els seus honoraris?

Els nostres honoraris estan clarament indicats en la nostra pàgina assistencial, consultable des d’aquest enllaç intern.

També atenem a través de les més prestigioses entitats mutuals i asseguradores. Si us plau, consulteu amb les nostres recepcionistes seva possible cobertura.

La Unitat de Fatiga Anormal i les consultes de Medicina Interna, Medicina Psicosomàtica i Neuropsicologia, per les especials característiques de complexitat de les patologies que atenen, no estan incloses en els nostres convenis mutuals.

Quant hauré d’esperar per ser visitat / a?

Depèn. Hi ha èpoques de l’any en què l’assistència reumatològica augmenta, com per exemple entre finals d’octubre i finals de febrer, però en tot cas la nostra llista d’espera és considerable i la mitjana d’espera és de 10-20 dies (a l’hivern pot augmentar fins els 30 dies).

Si el seu cas és una urgència, digui-ho si us plau, quan truqui per demanar la seva cita o bé persónese a urgències del centre assistencial on li hem atès i demani que la seva assistència sigui supervisada per professionals acreditats per l’Institut Ferran de Reumatología®.

Puc anar demanant alguna prova o anàlisis per avançar temps abans d’anar?

La primera visita és fonamental per orientar el cas de cada pacient. En medicina és difícil generalitzar i més en reumatologia. No podem suggerir proves genèriques sense abans haver efectuat la primera visita presencial.

La data de la meva cita és completament segura?

No. Totes les persones estan sotmeses a circumstàncies de força major, i també els nostres professionals. Intentem respectar al màxim la nostra agenda de cites, però en cas de força major pot haver de ser modificada, per això li suggerim que si la seva visita requereix desplaçament, reservi el seu bitllet amb una assegurança que li permeti modificacions.

Per descomptat, l’avisarem quan tinguem coneixement de la força major que impedeixi la seva visita i li oferirem alternatives, sempre que sigui possible i es garanteixi la qualitat de la consulta.

On em faran les exploracions complementàries o proves diagnòstiques?

On Vè. vulgui. El metge es limitarà a sol·licitar-li aquelles proves que entén imprescindibles per orientar la seva patologia i Vè. Podrà fer-on desitgi, per exemple sol·licitant-de forma documentada davant el Sistema Sanitari Públic o mitjançant asseguradores privades si disposa d’elles.

Si ho desitja, li recomanarem clíniques amb les que mantenim acords específics de col·laboració mèdica i en altres centres especialitzats que mereixen la nostra confiança.

Quant em costaran les proves?

No podem saber-ho sense efectuar la primera visita i en algun cas fins i tot, alguna successiva, però IFR® no fa cap prova ni factura per ella. En tot cas és clar que pot Vè. optar per realitzar-les on l’impacte econòmic sigui menor per la mateixa qualitat.

Si desitja informació sobre el cost de proves pot sol·licitar informació a través del Servei d’Atenció al Client en els telèfons 93 55 22.700 (Hospital CIM) o 93.293 81 59.

Quan tingui les proves les podré enviar per e-mail perquè les valorin?

No. La valoració de proves és un acte mèdic presencial.

Fan algun tipus de visita per psicòleg o psiquiatre?

En moltes malalties cròniques és necessari o convenient descartar patologia psicològica o psiquiàtrica concreta o bé elaborar un perfil psicològic del pacient per poder atendre millor. Si el metge del IFR® en la seva primera visita estima que aquest és el cas, us demanarà que ompli una completa bateria de Tests Psicològics que el nostre equip de psicòlegs corregirà. Aquesta correcció té un cost baix i permet determinar si precisa vosté. Algun suport o visita addicional.

Si no desitja Vd. Emplenar aquesta bateria de tests, pot aportar-nos un informe de la seva psicòleg o psiquiatre habitual per completar la seva informació clínica.

En algunes patologies serà convenient la realització de proves neurocognitives específiques.

Quants dies he d’estar a Barcelona?

L’experiència ens ha demostrat que el més pràctic és fer la primera visita, tenint prevista una nit d’estada a Barcelona per si al matí següent s’hagués de fer alguna prova específica i realitzar totes les peticions de les proves que se li sol·licitin en la seva primera visita a la seva província perquè, un cop emplenades, tornar a la consulta.

És important que tingui en compte que per molt que vulguem avançar les seves proves, molts resultats no els tindrem fins a 15 o 20 dies més tard.

Per a algunes patologies concretes, i en casos especials, podem oferir paquets coordinats que inclouen la primera consulta, les proves complementàries i la visita de resultats. Si us plau, consulteu si aquesta possibilitat existeix per el seu motiu de consulta.

Tenen altres recursos de consulta a més de la consulta presencial?

En efecte, disposem de tres mitjans complementaris que mai poden considerar totalment substitutius d’una consulta presencial.

Si us plau, feu clic en els enllaços per conèixer-los a fons i llegiu detingudament el següent document sobre els nostres serveis de telemedicina.

Consulta professional breu per e-mail
Consulta per Videoconferència
Servei de “Segona Opinió a Distància”

L‘altre dia els vaig trucar per preguntar una cosa i no m’han tornat la trucada.

El telèfon no és un bon mitjà de contacte amb els professionals del IFR, ja que la nostra càrrega assistencial no ens permet atendre les trucades com seria el nostre desig.

Si han transcorregut més de 24 hores i no li hem anomenat, si us plau, insisteixi Vè.

Altres especialistes ja m’han diagnosticat. Vè. podran emitirme un informe que confirmi la meva diagnòstic?

Només si el criteri del metge del IFR que l’atengui és coincident. Respectem el criteri de tots els nostres col·legues però només vam emetre informe en base al nostre propi judici.

En algunes patologies amb criteris diagnòstics que permeten més interpretació, com per exemple en la Síndrome de Fatiga Crònica, IFR només considera el diagnòstic després d’unes proves objectives que demostrin la presència de fatiga física i cognitiva, a diferència d’altres equips mèdics.

He de portar còpies de les meves proves i informes?

Per descomptat. IFR atorga un gran valor a l’opinió clínica de tots els col·legues i el disposar de la història de proves complementàries ens estalvia a tots temps i incerteses. És convenient que faci fotocòpies de tota la documentació de què disposi i ens l’aporti en la seva primera visita.

Si ens aporta la documentació en un arxiu tipus pdf, podrem incorporar directament a la seva història clínica.

No conservem material en paper.

Podré endur-me un informe?

A la primera visita només li lliurarem un llistat de peticions en funció del que s’ha observat pel metge. Quan estigui conclòs el procés diagnòstic ens pot demanar un informe que elaborarem amb molt de gust.

Els nostres informes són detallats i requereixen un treball addicional important per part del professional que es factura sempre a part (entre 60 i 100 euros segons l’especialitat). Aquesta quantitat s’aplica només per informes amplis i detallats, una breu nota diagnòstica o evolutiva que es faci durant la mateixa consulta no té cost addicional.

No emetem informes d’una visita única ni tampoc si el temps transcorregut des de l’últim control presencial és superior a sis mesos.

El temps mínim que requerim per a l’elaboració d’un informe detallat és de 15 dies.

A qui he de sol·licitar el meu informe clínic?

Els informes mèdics són emesos de forma autònoma pel seu metge tractant (Si us plau miri la nota *), per la qual cosa el millor és sol·licitar-se a ell en consulta directament.

Per a la resta d’informes, el més pràctic és que sol·liciti l’emissió del seu informe directament a les nostres recepcionistes i elles s’encarregaran de tramitar la seva sol·licitud a l’equip mèdic que haurà de elaborar-lo, segons consti en la seva història clínica.

Demani el nom de la persona que recull la seva petició per si és pertinent formular alguna reclamació posterior per demores injustificades.

Recordeu que si fa més de sis mesos que no ha estat visitat no podrem emetre un informe actualitzat, sinó de la data de l’última visita i haurem d’indicar que, des de la mateixa, no hem efectuat cap control presencial.

M‘han dit que l’informe té un cost. És cert?

Tots els actes professionals en la medicina privada generen un cost. L’emissió de l’informe implica la utilització de criteri i temps i genera responsabilitat professional. És per això que tenen un cost que es calcula fent la mitjana el temps d’elaboració del mateix.

Com rebré el meu informe?

Quan l’informe estigui acabat, les nostres recepcionistes li diran. Si us plau, verifiqui que la seva adreça d’enviament sigui la correcta.

Els informes s’envien per Correus i contra reemborsament. No ha de trigar més de 48 hores a arribar al seu domicili des del moment que surt de la nostra consulta.

Si voleu recollir-lo en persona, si us plau indiqui-ho a les nostres recepcionistes.

Podran vostés ser pèrits mèdics en el meu judici?

Nosaltres no ens dediquem a fer informes o peritatges, ens dediquem a la medicina assistencial i intentarem millorar als nostres pacients, però és cert que el peritatge judicial és una part del procés d’acompanyament del pacient. Si ens ho demana intentarem fer-ho amb les limitacions pròpies de la nostra agenda. En tot cas, no l’hi podem garantir, però sí assessorarem a qualsevol col·lega perquè pugui efectuar la seva pericial amb tota la informació disponible.

El metge que faci la seva pericial no pot ser, per ètica i imperatiu legal, el metge tractant.

La seva opinió té més valor que la d’altres metges?

En absolut. Tots els llicenciats en medicina poden atendre pacients amb garanties de qualitat. La discrepància entre metges forma part de l’essència de la medicina que no és una ciència exacta. IFR respecta absolutament les opinions mèdiques d’altres col·legues.

IFR té per costum no interferir en l’assistència que un col·lega presta a un pacient i si ens demana una segona opinió es la donarem però evitant el perjudici que li pot ocasionar una direcció mèdica múltiple i no coordinada.

Quins tipus de tractament utilitzen?

IFR es desenvolupa en l’entorn de la Medicina Basada en l’Evidència dins del màxim respecte a qualsevol altre plantejament.

Els tractaments que pot rebre al IFR són els mateixos que podria plantejar-li qualsevol metge especialista, però amb una especial atenció a un veritable enfocament integrat. IFR no planteja la utilització de propostes terapèutiques sense base científica sòlida o amb nivells d’evidència baixos.

En aquelles patologies per a les quals no hi ha un tractament curatiu conegut, el seu metge de l’IFR li plantejarà propostes per al tractament que poden tenir una menor força de recomanació científica, però sempre l’ha d’advertir d’això.

És convenient que porti les medicines que prenc?

No cal que les porti, però sí que les apunt, tant les que prengui actualment com un petit històric del que ha pres.

Té sentit que vagi fins a Barcelona per visitar-me?

En general no hauria de ser així i Vè. Hauria de tenir dret a rebre una assistència de qualitat i satisfactòria no només en el pla científic, sinó també humà sense un desplaçament important o costos addicionals, però la pràctica ens fa veure que això no sempre és així o que la recerca d’una segona opinió és gairebé impossible en un àmbit provincial. En aquests casos sí pensem que pot tenir sentit el desplaçament a un centre d’alta qualitat en reumatologia, però el seu objectiu i per això comptarà sempre amb la nostra col·laboració és que Vè. Pugui seguir després un tractament de forma pròxima al seu domicili i de la forma més eficaç possible, limitant les seves visites al mínim indispensable i comptant sempre amb el suport dels seus metges de proximitat amb els que sempre estarem disposats a col·laborar si ens ho demanen.

El metge que em atenia al IFR ja no hi treballa. Poden seguir atenent-me ?

Vè. és atès / a per un metge concret però que està en coordinació amb els altres col·legues del IFR. Malgrat que IFR intenta al màxim mantenir uns recursos humans estables en el temps això no sempre és possible i per tant pot passar que canviï el seu metge assistencial. Això no modificarà núnca la qualitat professional amb la que serà atès i la seva història clínica serà avaluada prèviament pel nou col·lega perquè no hagi de partir de zero.

El criteri professional del nou metge pot diferir de l’anterior, les situacions clíniques són dinàmiques i no estàtiques i sempre prevaldrà l’opinió del metge actual.

Si no es troba a gust amb el nou professional que li hem assignat, si us plau digui’ns, ja que només així podem millorar.

Tots els pacients que els visiten queden satisfets?

Una gran majoria sí, però no tots. La nostra organització tot i que té un especial zel en evitar-los per no augmentar els problemes dels malalts, comet errors. En aquests casos sempre preguem als pacients que ens informin de les deficiències detectades en qualsevol part del procés assistencial ja que només coneixent-les podem posar remei.

Ens serà de gran ajuda que dediqui uns minuts a emplenar la nostra “Enquesta de Satisfacció de l’Usuari“.

Si ho desitja pot formular les seves queixes a través del nostre Defensor del Pacient, que sempre són investigades i respostes.

Quan hagi anat a la seva consulta, podran receptar-coses per correu electrònic?

El la immensa majoria de casos, no. Les malalties i les situacions clíniques no són estàtiques, sinó dinàmiques. Canvien amb el temps i han de ser reevaluadas presencialment perquè la pauta farmacològica sigui correcta. Potser podrem ajustar alguna dosi o modificar alguna cosa que ja hagi quedat suggerit a la consulta presencial, però poc més.

El meu advocat vol que modifiquin algunes parts del seu informe. Ho faran?

La nostra impressió i judici clínic no és modificable per criteris no facultatius, però tindrem molt de gust en comentar-ho amb ell per ampliar-li la informació referent a això.

He de prendre alguna mesura especial per la meva primera visita?

Alguns dels nostres pacients presenten uns quadres complexos anomenats “Sensibilitat Química Múltiple” o “Sensibilitat Ambiental idiopàtica”, que els fan molt sensibles a les olors, entre altres coses. Si us plau, tingui-ho en compte i vingui a la consulta sense perfums o colònies.

Recordeu que molt probablement haurà de desvestir-se, ja que la visita reumatològica requereix una exploració de tot el sistema múscul-esquelètic.

Els metges de l’IFR són tots especialistes?

Sí, tots els metges del IFR han cursat la seva llicenciatura de medicina i els seus anys d’especialitat reglamentaris. L’única excepció és que si la seva visita és urgent serà atès per la Unitat d’Assistència Immediata, on metges no especialistes però específicament formats en el nostre centre, podran orientar la seva patologia de forma eficaç i ràpida.

Que passa si no puc anar a la cita?

Li preguem que ens ho faci saber amb la major diligència possible, doncs un altre malalt podrà beneficiar-se d’un avançament de la seva cita. Si no ens avisa amb una antelació mínima de 24 hores li cobrarem el 50% de l’import en la seva següent visita.

M’agradaria conèixer la seva opinió sobre el meu cas però no puc desplaçar-me.

Sàpiga vostè. Que disposem d’un “Servei de Segona Opinió” atès per especialistes que potser li sigui d’utilitat. Pot consultar les seves característiques a través d’aquest enllaç intern.

Em costa molt contactar amb el metge que em va atendre al IFR.

És normal. Atenem molts pacients cada dia i més enllà de l’assistència clínica nostre metges dediquen molt temps al manteniment de la seva activitat científica, al comentari de casos clínics, a l’elaboració d’informes, etc.

És convenient que insisteixi o que es dirigeixi a ells a través del correu electrònic o del Fòrum de Pacients – http://es.groups.yahoo.com/group/Reumatologia_Experimental/ -.

Si té una urgència contacti telefònicament amb el nostre centre per a consultes externes privades o acudeixi directament als serveis d’urgències dels nostres centres assistencials.

A partir de la meva visita podré aconseguir assistència telefònica?

Només en casos excepcionals. Les visites i consultes amb els professionals acreditats per IFR® es realitzen sempre de manera presencial o mitjançant reserva de cita per videoconsulta. Encara que sempre intentarem atendre-, ser pacient de l’IFR no li garanteix una assistència telefònica mèdica a la seva demanda.

Ja vaig enviar els resultats de les meves proves però no m’han dit res.

És possible que en la seva visita se li sol·licitin proves que, per la seva comoditat i reduir costos, pot fer a la seva ciutat. Posteriorment, quan les tingui totes emplenades (no envieu resultats parcials) pot remetre-les per missatger (mai per correu certificat) al metge que les va sol·licitar, esperar 15 dies i cridar-li per seguir les seves instruccions.

És possible que hagi de trucar en diverses ocasions per poder localitzar en disposició de poder parlar per telèfon. Si no és possible que contacti amb ell / a per telèfon haurà d’esperar a la seva pròxima visita per al comentari de les seves proves.

Si us plau, no esperi que el truquem espontàniament perquè la nostra càrrega assistencial ens impedeix fer-ho.