SERVEI DE SEGONA OPINIÓ MÈDICA EN REUMATOLOGIA

Vol conèixer l’opinió professional del IFR?

El Servei de Segona Opinió Mèdica en Reumatologia d’ IFR® neix de la petició de molts pacients per comptar amb l’opinió dels nostres experts sense necessitat d’incórrer en  despeses innecessàries de desplaçament o davant la dificultat de fer-ho per la seva situació clínica o per les nostres llistes d’espera.

De fet, bona part dels pacients que acudeix a la consulta d’un especialista i rep un tractament sol recórrer a un altre quan els seus símptomes no milloren o quan creu que el seu diagnòstic no és el més encertat. Això, que és vàlid per a totes les malalties, encara ho és més en les malalties cròniques, com les de l’entorn de la reumatologia.

No sempre és fàcil trobar una segona opinió emesa per un especialista en reumatologia i en aquests casos, el nostre servei a distància, pot representar una ajuda per a aquells pacients que desitgin disposar d’una opinió basada en l’evidència científica. Si té però l’opció de sol·licitar una segona opinió a un especialista en reumatologia de forma presencial, triï-la sempre de forma preferencial.

Aquest servei li brinda al pacient i als seus familiars la possibilitat que el seu problema de salut sigui avaluat pels nostres especialistes de tal forma que es pugui aclarir o consolidar el diagnòstic, el tractament seguit i tenir una altra opinió experta sobre el pronòstic de la malaltia i els passos a donar en el futur per assegurar el restabliment de la salut o millorar la seva qualitat de vida.

L’acte mèdic no pot mai ser substituït totalment per una valoració a distància, no obstant això, la valoració de les dades i proves aportades pel pacient, pot permetre una orientació que confirmi o replantegi les propostes fetes al pacient, ja sigui en l’àmbit del diagnòstic, del pronòstic o del tractament. Tingui clar, si us plau, que la informació que podem donar-li sense haver realitzat una minuciosa història clínica i exploració, és limitada i que fins i tot pot ser impossible d’emetre en patologies complexes com la Fibromiàlgia, la Síndrome de Fatiga Crònica (SFC/EM) o la Sensibilitat Química Múltiple (no utilitzi aquest servei per a aquestes patologies).

Està segur, doctor? La medicina no és una ciència exacta, caben valoracions i decisions en les quals ha de participar el pacient. El seu cas serà avaluat per experts especialistes amb títol registrat en els Col·legis Oficials de Metges però la nostra opinió no ha de ser considerada superior a la primera que disposi, la decisió final està a les seves mans.

Algunes preguntes que ens formulen els pacients…

  • Serà correcte el diagnòstic?
  • Hi ha altres formes de tractament?
  • Quin és l’últim tractament més efectiu disponible al món per al meu problema?
  • I que pot passar si no em tracto?
  • Realment necessito operar-me en aquest moment?
  • Tinc una opció de menor risc i més efectiva?

Què haig de fer per sol·licitar el seu servei?

El Servei de Segona Opinió en Reumatologia de l’IFR es realitza sempre per escrit postal. No es manté comunicació personal sobre el mateix. Si sol·licita un servei urgent, l’informe se li remetrà en format PDF al seu correu electrònic.

El procés s’inicia simplement remetent a IFR fotocòpia de la seva documentació clínica, incloent els informes de les proves d’imatge o si escau, còpia de les mateixes (si és possible, en suport informàtic) i adjuntant una carta on descrigui el seu problema mèdic i les preguntes del seu interès respecte al mateix.

Recomanem que la documentació clínica que aporti sigui, com a mínim, la mateixa que ha servit a altres professionals per a l’emissió del seu actual diagnòstic. La quantitat de processos atesos per l’especialitat de reumatologia impossibilita establir un llistat de proves mínimes, per la qual cosa és probable que per a l’emissió de la nostra segona opinió precisem proves addicionals que li sol·licitaríem.

La documentació que aporti no serà retornada i quedarà en el nostre poder per sustentar l’emissió de l’opinió, per tant, enviï’ns solament fotocòpies.

La carta ha de venir signada pel propi pacient sobre el qual s’emetrà el dictamen i acompanyada de fotocòpia del DNI o un document identificatiu.

Aquest enviament ha de dirigir-ho a:

Li suggerim que utilitzi algun sistema d’enviament que garanteixi el lliurament directe en la nostra adreça. Lamentablement, la nostra càrrega de treball no ens permet desplaçar-nos fins a Correus o altres llocs per recollir aquests enviaments.

No oblidi incloure, de forma clara i inequívoca, les seves dades postals.

El nostre equip d’experts analitzarà el seu cas i ho exposarà en una sessió conjunta on serà avaluat també per altres col·legues, per a major seguretat.

En el termini màxim de 30 dies, rebrà al seu domicili i per escrit o en PDF en el seu correu electrònic, el nostre dictamen.

La documentació que se’ns hagi remès, quedarà en els nostres arxius.

Honoraris i forma de pagament

Tots els casos rebuts seran estudiats a la seva recepció. Si de detectés qualsevol situació greu no reflectida en els informes enviats, contactarem amb vostè immediatament, de forma independent al cobrament dels honoraris.

  • Import del servei: 300 €

  • Forma de pagament: Per a aquest servei pot utilitzar pagaments a través de PayPal®:

Impossibilitat d’emetre una segona opinió

Si la documentació rebuda no permet emetre una segona opinió èticament acceptable o no és possible fer recomanacions de proves diagnòstiques que concloguin el cas, no haurà d’abonar quantitat econòmica alguna i qualsevol quantitat abonada li serà retornada.

Aquest mateix criteri se seguirà si la seva història es refereix a Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica (SFC/EM) o Sensibilitat Química Múltiple) entitats complexes en les quals, sobre la base del nostre criteri, no és possible emetre, de forma responsable, una segona opinió a distància.

Dictamen

El dictamen inclourà sempre les dades col·legials identificatives del metge o metges signataris del mateix.

Consulti la composició del nostre equip mèdic.