UNITAT D’ASSAIGS CLÍNICS DE REUMATOLOGIA

Institut Ferran de Reumatologia, i en concret la seva Unitat d’Assaigs Clínics de Reumatologia, va obtenir lel premi al “Millor Servei en Investigació Clínica” de Sanitas Direcció Mèdica.

Conegui si podria ser candidat a participar en un assaig clínic sobre la seva malaltia a l’Institut Ferran de Reumatología® (Unitat d’Assaigs Clínics de Reumatologia, Hospital CIMA Sanitas, Barcelona) i col·laborar per millorar les expectatives de tractament efectiu de la seva malaltia.

Prement als enllaços, tindrà accés a un breu “Formulari d’Idoneïtat” que supervisarà un metge del nostre servei.

Els enllaços només estan actius per a assajos previstos en un curt i mitjà termini o durant el període de reclutament, que en ocasions és reduït.

Les malalties per a les quals estem en curs de preselecció (no està garantida la posada en marxa d’un assaig clínic) o reclutament actiu, per a assajos clínics ja en marxa, són les següents:

Si la malaltia que Vè. Pateix, no està inclosa entre les anteriors, pot omplir aquest formulari, per si, en algun moment, es modifica aquesta situació.

Què són els assaigs clínics?

Els assaigs clínics són part de la recerca clínica i el centre de tots els avenços mèdics. Els assaigs clínics busquen noves formes de prevenir, detectar o tractar malalties. Els tractaments poden ser nous medicaments o noves combinacions de fàrmacs, nous procediments quirúrgics o dispositius, o noves formes d’usar els tractaments existents. L’objectiu dels assaigs clínics és determinar si una nova prova o tractament funciona i és segur. Els assaigs clínics també poden considerar altres aspectes de l’atenció, com millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties cròniques.

Per què participar en assajos clínics?

Les raons per participar en assajos clínics poden ser moltes; Hi ha voluntaris sans i participants amb una malaltia. La veritat és que tots dos tipus de participants estaran ajudant a altres a contribuir en l’avanç de la ciència en la recerca de nous medicaments / tractaments.

A més d’això, cada participant en assajos clínics podrà rebre els tractaments més nous de forma gratuïta i amb la cura addicional i l’atenció del personal de l’assaig clínic.

Què és la investigació clínica?

La investigació clínica és l’estudi de la salut i la malaltia en les persones. És la forma en què aprenem a prevenir, diagnosticar i tractar la malaltia. Descriu molts elements diferents de la investigació científica. Hi participen humans i ajuda a traduir la investigació realitzada en laboratoris en nous tractaments i informació per beneficiar els pacients.

Què passa durant un assaig clínic?

El procés depèn de cada assaig. El nostre equip inclou metges i infermeres, així com treballadors socials i altres professionals de la salut. Comproven la salut del participant al començament de l’assaig, donen instruccions específiques per participar-hi, supervisen amb cura al participant durant l’estudi i es realitza un seguiment un cop finalitzat.

Com es protegeix la seguretat del participant?

Els codis ètics i legals que regeixen la pràctica mèdica també s’apliquen als assaigs clínics. A més, la investigació clínica és regulada amb salvaguardes incorporades per protegir els participants. Els estudis segueixen un protocol acuradament controlat; Un pla d’estudi, que detalla el que els investigadors han de fer. A mesura que avança un assaig clínic, els investigadors informen dels resultats de l’assaig en reunions científiques, en revistes mèdiques i en diverses agències governamentals. Els noms dels participants individuals romandran en secret i no s’esmentaran mai.

Què és un protocol?

La investigació clínica es porta a terme d’acord amb un protocol (un pla d’actuació). El protocol està dissenyades per salvaguardar la salut dels participants i respondre a preguntes específiques de la investigació. Un protocol descriu:

  • Qui és elegible per participar en l’assaig.
  • Detalls sobre les proves, procediments, medicaments i dosi.
  • La durada de l’estudi i la informació que es recollirà.

Els estudis clínics són dirigits per un investigador principal (PI), que és metge. Els membres de l’equip d’investigació monitoritzen regularment la salut dels participants per determinar la seguretat i efectivitat de l’estudi.

Què és el consentiment informat?

El consentiment informat és el procés de proporcionar als potencials participants les claus sobre l’assaig clínic abans de decidir participar-hi. El procés de consentiment informat (proporcionar informació addicional) continua durant tot l’estudi. Per ajudar a algú a decidir si participar o no, els membres de l’equip d’investigació expliquen els detalls de l’estudi. Inclou detalls com ara el seu propòsit concret, durada, procediments requerits i amb qui contactar per a més informació. El document de consentiment informat també explica els riscos i els beneficis potencials. El participant decideix si signar el document. No és un contracte. Els voluntaris són lliures de retirar de l’estudi o de rebutjar tractaments o exàmens concrets en qualsevol moment.

On puc obtenir més informació sobre assajos clínics? (Enllaços externs)

Accés a la normativa

Registre Espanyol d’Estudis Clínics

Coordinadors de la Unitat d’Assaigs Clínics de Reumatologia


Dra. Violant Poca Dias

Dr. Ferran J. Garcia Fructuoso

Hospital CIMA Sanitas, Servei de Reumatologia

Passeig Manuel Girona, 23-33, 08034 Barcelona (Spain)

Tel .: 935522700 – Reumatologia