UNITAT D’ASSAIGS CLÍNICS DE REUMATOLOGIA

Institut Ferran de Reumatologia, en concret la seva Unitat d’Assaigs Clínics de Reumatologia, desenvolupa la seva activitat en els hospitals més reconeguts de Barcelona, Catalunya-Espanya. Entre ells, la prestigiosa Clínica Sagrada Família.

Els assaigs clínics són una activitat científica absolutament diferenciada de la nostra activitat assistencial, que de fet, poden realitzar-se en diferents localitzacions en funció dels requeriments de cada assaig clínic.

En aquesta pàgina pot conèixer si podria ser candidat a participar en un assaig clínic sobre la seva malaltia a l’Institut Ferran de Reumatología® (Unitat d’Assaigs Clínics de Reumatologia, Barcelona) i així col·laborar per millorar les expectatives de tractament efectiu de la seva malaltia.

Prement als enllaços, tindrà accés a un breu “Formulari d’Idoneïtat” que supervisarà un metge del nostre servei.

Els enllaços només estan actius per a assaigs previstos en un curt i mitjà termini o durant el període de reclutament, que a vegades és força reduït.

Les malalties per a les quals estem en curs de preselecció (on encara no està garantida la posada en marxa d’aquest assaig clínic) i els assaigs clínics ja en marxa i amb reclutament actiu, són les següents:

Si la malaltia que  vostè pateix, no està inclosa entre les anteriors, pot omplir aquest altre formulari, per si, en algun moment, es modifica aquesta situació.

Què són els assaigs clínics?

Els assaigs clínics són part de la recerca clínica i el motor de tots els avenços mèdics. Els assaigs clínics busquen noves formes de prevenir, detectar o tractar les malalties. Els tractaments poden ser sobre nous medicaments o noves combinacions de fàrmacs, nous procediments quirúrgics o dispositius o fins i tot noves formes d’usar els tractaments ja existents. L’objectiu dels assaigs clínics és determinar si una nova prova o tractament funciona, és a dir , és eficaç i a la vegada valora la seva seguretat. Els assaigs clínics també poden estar destinats a valorar altres aspectes de l’atenció mèdica al pacient per millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties cròniques.

Per què participar en assaigs clínics?

Les raons per participar en assaigs clínics poden ser moltes i amb diverses motivacions.  Hi ha voluntaris sans i  voluntaris amb una malaltia. La veritat és que tots dos tipus de participants estaran contribuint en l’avanç de la ciència en la recerca de nous medicaments / tractaments per diverses malalties.

A més d’això, cada participant en assaigs clínics podrà rebre els tractaments més nous, de forma gratuïta i amb la cura addicional i l’atenció personalitzada que comporta un assaig clínic.

Què és la investigació clínica?

La investigació clínica és l’estudi de la salut i la malaltia en les persones. És la forma en què aprenem a prevenir, diagnosticar i tractar la malaltia. Descriu molts elements diferents de la investigació científica. Hi participen humans i ajuda a traduir la investigació realitzada en laboratoris amb nous tractaments per beneficiar als pacients.

Què passa durant un assaig clínic?

El procés depèn de cada assaig. El nostre equip inclou metges i infermeres, així com treballadors socials i altres professionals de la salut. Comproven la salut del participant al començament de l’assaig, donen instruccions específiques per participar-hi, supervisen amb cura al participant durant l’estudi i es realitza un seguiment un cop finalitzat l’assigs i abans de retornar a la seva assitencia mèdica habitual.

Com es protegeix la seguretat del participant?

Els codis ètics i legals que regeixen la pràctica mèdica també s’apliquen als assaigs clínics. A més, la investigació clínica és regulada amb salvaguardes incorporades per protegir els participants. Els estudis segueixen un protocol acuradament controlat; un pla d’estudi, que detalla el que els investigadors han de fer. A mesura que avança un assaig clínic, els investigadors informen dels resultats de l’assaig en reunions científiques, en revistes mèdiques i en diverses agències governamentals. Els noms dels participants individuals romandran en estricte secret i no s’esmentaran mai.

Què és un protocol?

La investigació clínica es porta a terme d’acord amb un protocol (un pla d’actuació). El protocol està dissenyat per salvaguardar la salut dels participants i respondre a les preguntes específiques de la investigació. Un protocol descriu:

  • Qui és elegible per participar en l’assaig.
  • Detalls sobre les proves, procediments, medicaments i les dosi.
  • La durada de l’estudi i la informació que es recollirà.

Els estudis clínics són dirigits per un investigador principal (PI), que és metge. Els membres de l’equip d’investigació monitoritzen regularment la salut dels participants per determinar la seguretat i efectivitat de l’estudi.

Què és el consentiment informat?

El consentiment informat és el procés de proporcionar als potencials participants les claus sobre l’assaig clínic abans de decidir participar-hi. El procés de consentiment informat (proporcionar informació addicional) continua durant tot l’estudi. Per ajudar a algú a decidir si participar o no, els membres de l’equip d’investigació expliquen els detalls de l’estudi. Inclou detalls com ara el seu propòsit concret, durada, procediments requerits i amb qui contactar per a més informació. El document de consentiment informat també explica els riscos i els beneficis potencials. El participant decideix si signar el document de forma  absolutament voluntaria. No és un contracte. Els voluntaris són lliures de retirar-se de l’estudi o de rebutjar tractaments o exàmens concrets en qualsevol moment.

On puc obtenir més informació sobre assajos clínics? (Enllaços externs)

Accés a la normativa

Registre Espanyol d’Estudis Clínics

Coordinadors de la Unitat d’Assaigs Clínics de Reumatologia


Dra. Violant Poca Dias

Dr. Ferran J. Garcia Fructuoso

Institut Ferran de Reumatologia S.L.

Clínica Sagrada Família

Torras i Pujalt, 1  08022, Barcelona (Spain)

ensayos_clinicos@institutferran.net